12-09 > Keldonk.nl 10 jaar

Keldonk.nl 10 jaar in beheer bij dorpsraad

Vandaag, 12 september 2021, is de website Keldonk.nl 10 jaar in beheer van de dorpsraad. Na een periode van zes jaar Keldonk.nl door Theo Jans heeft hij de website 10 jaar geleden overgedragen aan Dorpsraad Keldonk. Precies in een periode waarin de internetwereld en websites aan een enorme innovatie bloot stonden. Klik hier voor het nieuws van destijds over de overdracht. 

Voor alle wijk- en dorpsraden

Vanuit een wijkraad kwam het idee om een structuur voor websites op te zetten die geschikt zou zijn voor alle twaalf dorps- en wijkraden van de toenmalige gemeente Veghel. Deze moest voor meer dan alleen de informatie van een dorpsraad gebruikt kunnen worden. Een website per wijk of dorp, met daarbij een structuur die beschikbaar werd voor alle verenigingen en stichtingen uit die betreffende wijk of dorp. Met nieuwe software die mogelijkheden gaf voor eigen beheerder door de verenigingen en stichtingen zelf. Dus niet één persoon die alle informatie kon plaatsen, maar zoveel als gewenst.
De software en structuur werd destijds door de gemeente enorm toegejuicht en gesubsidieerd. Diverse dorps- en wijkraden, waaronder Keldonk, hebben de software en structuur verder ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de overdracht van Keldonk.nl, welke op 12 september 2011 op de vernieuwde structuur online ging.

Toekomst Keldonk.nl

De overkoepelende organisatie Stichting Bewonersplein heeft de structuur verder uitgerold in de regio. Maar het is jammer dat deze structuur, die best wat (veel) tijd en energie heeft kost om ingericht te krijgen en beheerders op te leiden, door te weinig andere dorpsraden en wijkraden van Veghel ook daadwerkelijk nog gebruikt wordt. Naast Keldonk.nl zijn er nog maar drie sites 'in leven'. Anderen hebben in de loop van de tijd afscheid hiervan genomen. Dat is één van de redenen dat de gemeente Meierijstad, in het kader van de harmonisatie van alle beleidskeuzes, deze structuur vanaf 2022 niet meer gaat ondersteunen met een subsidie.
Wat dat gaat betekenen voor de website Keldonk.nl is nog heel onzeker. Als wij de kosten volledig zelf moeten gaan dragen zal dat mogelijk het einde betekenen van Keldonk.nl op deze structuur basis. Maar Keldonk.nl moet blijven want de vele dagelijkse bezoekers van de website bewijzen dat het nieuws van onze verenigingen en stichtingen gelezen worden.

Jubileum webmasters

Even terug naar de titel. Keldonk.nl 10 jaar onder de vlag van de dorpsraad, is ook 10 jaar lang een enorme inzet van onze webmaster Mike van den Biggelaar. Samen met Wilma van Hout heeft hij de ontwikkeling van de webstructuur mee opgezet. Toen die klaar was hebben ze samen Keldonk.nl gevuld, zijn de beheerders geïnstalleerd en getraind en is de informatie verwerkt tot mooie artikelen en een gebruiksvriendelijke website. Wilma is eind 2013 gestopt en vanaf die tijd heeft Mike de taak als webmaster alleen vervuld. Hij werd vanaf het begin één van de meest bekwame en daardoor veel gevraagde webmaster wanneer vanuit de gemeente of de overige beheerders er vragen waren. Heel vaak werd door de wethouder van de (voormalige) gemeente Veghel in overleggen met de voorzitters van de dorps- en wijkraden, de website Keldonk.nl genoemd als tonend voorbeeld van hoe de opzet was bedoeld.

Namens de dorpsraad en namens heel Keldonk (en ik denk dat ik ook spreek namens vele journalisten van onze regionale kranten, die vaak gebruik maken van de informatie die op Keldonk.nl is geplaatst) wil ik Wilma van Hout en in het bijzonder Mike van den Biggelaar HEEL HARTELIJK bedanken voor hun tomeloze inzet voor Keldonk.nl gedurende de afgelopen 10 jaar.

Oproep

Aanvullend hierop wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Mike heeft te kennen gegeven het stokje te willen overdragen. In welke opzet Keldonk.nl door zal gaan is nog niet helemaal duidelijk, maar dat we een website blijven behouden lijkt een voor de hand liggende zaak. Een nieuwe webmaster, in het begin zeker nog ondersteund door Mike, kan dan bij een volgende doorstart vanaf het begin aanhaken en mogelijk ook zelf zijn of haar inbreng hierin leveren. Voel je hier iets voor? Vraag dan bij ons om nadere informatie door een mail te sturen naar info@keldonk.nl.
En blijf vooral ook jullie nieuws en berichten naar dat emailadres sturen. Hoe meer nieuws, des te meer worden alle berichten gelezen. Dat van jouw, jouw vereniging en van anderen. Zo houden we de website samen actueel en voorzien we Keldonk en de wereld van het nieuws over ons actieve dorp.

Winactie

Het jubileum van 10 jaar Keldonk.nl onder de vlag van de dorpsraad laten we niet zomaar voorbij gaan. Daarom hebben we een win-actie eraan gekoppeld. De eerste 10 personen die een e-mail sturen naar info@keldonk.nl met als onderwerp “Gefeliciteerd met 10 jaar Keldonk.nl” ontvangen van de dorpsraad een leuke attentie. Vergeet dan niet om je naam en adresgegevens erbij te vermelden.

Tot slot

Nogmaals een HEEL HARTELIJK dank aan Mike, met als dank een leuke verrassing voor het hele gezin. En graag tot ziens bij een van de komende events die weer georganiseerd gaan worden door de commissies en werkgroepen van de dorpsraad of een vereniging uit ons mooie dorp.

Met vriendelijke groet,
Wouter van Boggelen
voorzitter dorpsraad Keldonk


Foto's