18-10 > Nieuwe woningen maar pas in 2024

Nieuwe woningen voor senioren en starters in Keldonk

De vraag naar woningen is groot. Ook in Keldonk is er behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen. Maandag 11-10-2021 tekenden wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Meierijstad en Marcel Hoogendorp van Van Grunsven Ontwikkeling de overeenkomst voor de bouw van 23 woningen aan de Antoniusstraat 15 in Keldonk. Het nieuwbouwplan bestaat uit huur- en koopwoningen voor met name starters en senioren. De bouw start, naar verwachting, medio 2023.

Het plan bestaat verder uit groen, voldoende parkeergelegenheid en een mooie openbare ruimte. De woningen hebben uitzicht op het landschap van Keldonk en worden toegankelijk via een nieuwe brede toegangsweg.

Uit het dorp Keldonk kwam al langere tijd de roep om nieuwbouwwoningen en dan vooral voor starters en senioren. Eerder voerde de gemeente Meierijstad gesprekken met vier initiatiefnemers over hun plannen voor nieuwbouw in Keldonk. Het initiatief voor negen levensloopbestendige woningen en veertien rijwoningen aan de Antoniusstraat kwam als best passende plan uit de bus.

"De gemeente Meierijstad streeft ernaar om woningbouw in zowel de grote- als kleine kernen te ontwikkelen. Om een aantrekkelijk woonklimaat te bieden voor iedereen werken we er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. Met deze mooie ontwikkeling in Keldonk wordt tegemoet gekomen aan de wens van de inwoners en het draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Keldonk”, aldus wethouder Jan Goijaarts.

Marcel Hoogendorp van Van Grunsven Ontwikkeling vult aan: "Er komen op deze locatie compacte starterswoningen voor koop en huur en levensloopbestendige woningen met een woonprogramma op de begane grond. Prima passend bij de woonbehoefte van Keldonk.”


De dorpsraad is eveneens in contact met ontwikkelaar Van Grunsven. Die hebben toegezegd het plan een keer aan Keldonk te komen presenteren.

Inmiddels zijn er in de politiek al vragen gesteld over het waarom de bouw van deze woningen in Keldonk pas in 2023 begint. Ook de dorpsraad dringt al lange tijd aan op versnelling van woningbouw in Keldonk. De dorpsraad blijft ook bij de gemeente erop hameren dat er meteen wordt doorgepakt naar een volgend plan, aangezien procedures veel tijd opslokken.


Foto's