​03-03 > Informatieavond zonneparken op 10 maart online

Online informatieavond voor inwoners met vragen over zonneparken

De eerste initiatieven voor het opwekken van deze duurzame energie via zonneparken zijn ingediend en dit roept bij sommige inwoners vragen op. Daarom organiseert gemeente Meierijstad op 10 maart 2021 van 19:30 uur - 20:30 uur een online informatieavond.
Tijdens deze informatieavond worden kort de belangrijkste aspecten uit het rapport ‘De Toekomst van Zon en Wind in Meierijstad’ toegelicht door de gemeente. En wordt het algemene proces rondom alle (zeven nu) geselecteerde initiatieven voor zonneparken uitgelegd.

Aanmelden voor de online informatieavond

U kunt zich aanmelden voor de online informatieavond door een e-mail te sturen naar duurzaam@meierijstad.nl. U ontvangt voorafgaand een link waarmee u kunt deelnemen aan de Microsoft Teams bijeenkomst. Bent u niet in staat deel te nemen, maar heeft u wel een vraag? Stel uw vraag dan in een e-mail aan duurzaam@meierijstad.nl

Standpunt dorpsraad Keldonk

Het standpunt wat dorpsraad Keldonk heeft uitgedragen is dat wij in het algemeen de sterke voorkeur hebben voor het eerst vol leggen van daken, voordat landbouwgrond gebruikt gaat worden voor pv-panelen. 
Als dorpsraad proberen wij ook altijd het algemeen belang voor ons dorp te vertegenwoordigen. Echter in dit onderwerp vinden wij niet dat we de mening kunnen verkondigen van onze inwoners omdat deze waarschijnlijk nooit eensluidend zal zijn. Wat we wel willen is dat u op basis van betrouwbare en duidelijke informatie uw eigen mening kan vormen en zelf kunt besluiten of u voor of tegen bent en wat u daarmee wilt doen.
Verder is van belang dat u weet dat de 7 initiatieven van de 1e tranche (waaronder nog niet in Keldonk) waarschijnlijk doorgang vinden maar dat dankzij de nodige druk en aandacht vanuit oa enkele dorpsraden, het college heeft besloten voorlopig de volgende tranches uit te stellen. Men wil eerst de ervaringen van de 1e tranche gebruiken voor de toekomst.

Ook is vandaag bekend gemaakt dat de volgende tranches nog even op zich laten wachten omdat nog niet duidelijk is of het bestaande elektriciteitsnet de opbrengst van zoveel nieuwe pv-panelen wel aan kan.

Dorpsraadvergadering

Dorpsraad Keldonk zal de infoavond op 10 maart bijwonen. Aansluitend zullen we onze reguliere vergadering (online) van die avond houden. Er is dan dus geen inloopkwartiertje. Maar wanneer u vragen of uw mening omtrent dit of andere onderwerpen met de dorpsraad wilt delen, dan kan dat altijd via dorpsraad@keldonk.nl