Afwaardering brug over kanaal en
wegwerkzaamheden aan de Roost

De brug over het kanaal bij Keldonk wordt terug gewaardeerd naar 41,4 ton en 9,2 ton aslast. Dat gaat op korte termijn al gebeuren. Dat heeft gevolgen, vooral voor onze agrariërs en bedrijven. Een zienswijze indienen vanaf nu tot 7 augustus 2022!
Als Dorpsraad Keldonk zijn wij niet blij met het besluit. Dit betekent met name dat agrariërs en loonwerkers met minder gewicht mogen gaan rijden of helemaal over Veghel of Beek en Donk om moeten gaan rijden. En in Keldonk zijn er veel agrariërs met percelen aan twee kanten van het kanaal.
Ook bevoorrading van bedrijven zal hier rekening mee moeten gaan houden.

Als Dorpsraad Keldonk zullen wij een zienswijze tegen dit besluit gaan indienen. Maar bent u belanghebbende in deze, dan adviseren wij zeker om ook zelf stappen te ondernemen.
De gehele publicatie van dit verkeersbesluit, waarin ook de manier van zienswijze indienen is beschreven, is te lezen op de website van Gemeente Meierijstad:
Gemeente Meierijstad – Instellen lastbeperking voor de brug over de Zuid-Willemsvaart t.h.v. kruising N279/Hool/Morgenstraat te Keldonk.

Wegafsluiting Roost

Van maandag 4 juli tot en met woensdag 13 juli is de Roost/Keldonkseweg/Rijbeemd in zijn geheel afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Eerder zijn al wegvakken gerepareerd, en nu wordt de nieuwe toplaag aangebracht. Daarbij worden aan beide zijden van de weg rode fietsstroken aangebracht.
Klik hier voor het eerdere artikel met de tekeningen.