Stichting Dorpsraad Keldonkvergaderdata en notulen

DORPSRAAD VERGADERDATA 2024

Vergaderdata van de Dorpsraad (inclusief de besloten vergaderingen). Deze vinden elke 2e woensdag van de maand plaats. De vergaderdata van de dorpsraad staan ook vermeld in het agenda-overzicht van deze site.
Als u vragen heeft voor de Dorpsraad, kunt u altijd even langs komen tijdens het inloopkwartiertje.

Inloopkwartiertje

Tijdens een besloten vergadering is de mogelijkheid om het eerste kwartier (van 20:00 tot 20:15 uur) binnen te lopen. Verder kan op aanvraag een afspraak gemaakt worden voor langere afspraak.

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, aanvang: 20:00 uur

Data en notulen dorpsraad vergadering

Achter de vergaderdata vindt u de link naar de notulen (pdf) van de dorpsraadsvergaderingen 2024. Kijk in het archief voor de notulen/verslagen van de voorgaande (openbare) vergaderingen.

10 januari 2024 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 240110
14 februari 2024 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 240214
13 maart 2024 Besloten vergadering
10 april 2024 Besloten vergadering > vergadering geannuleerd
15 mei 2024 Besloten vergadering
12 juni 2024 Besloten vergadering
10 juli 2024 Besloten vergadering
11 september 2024 Besloten vergadering
09 oktober 2024 Besloten vergadering
30 oktober 2024 Openbare vergadering
13 november 2024 Besloten vergadering
11 december 2024 Besloten vergadering

08 januari 2025 Besloten vergadering

Contactgegevens

Wouter van Boggelen (voorzitter)
Morgenstraat 50
5469 GD Keldonk

Telefoon: 0413-213273
E-mail: dorpsraad@keldonk.nl