Stichting Dorpsraad Keldonkvergaderdata en notulen

DORPSRAAD VERGADERDATA 2023

Vergaderdata van de Dorpsraad (inclusief de besloten vergaderingen). Deze vinden elke 2e woensdag van de maand plaats. De vergaderdata van de dorpsraad staan ook vermeld in het agenda-overzicht van deze site.
Als u vragen heeft voor de Dorpsraad, kunt u altijd even langs komen tijdens het inloopkwartiertje.

Inloopkwartiertje

Tijdens een besloten vergadering is de mogelijkheid om het eerste kwartier (van 20:00 tot 20:15 uur) binnen te lopen. Verder kan op aanvraag een afspraak gemaakt worden voor langere afspraak.

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, aanvang: 20:00 uur

Data en notulen dorpsraad vergadering

Achter de vergaderdata vindt u de link naar de notulen (pdf) van de dorpsraadsvergaderingen 2023. Kijk in het archief voor de notulen/verslagen van de voorgaande (openbare) vergaderingen.

11 januari 2023 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 230111
15 februari 2023 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 230215
08 maart 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230308
12 april 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230412
10 mei 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230510
14 juni 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230614
12 juli 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230710
13 september 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 230913
11 oktober 2023 Besloten vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 231011
01 november 2023 Openbare vergadering > klik hier voor de Notulen dorpsraad 231101-Openbaar
15 november 2023 Besloten vergadering (= gewijzigde datum)
13 december 2023 Besloten vergadering

10 januari 2024 Besloten vergadering

Contactgegevens

Wouter van Boggelen (voorzitter)
Morgenstraat 50
5469 GD Keldonk

Telefoon: 0413-213273
E-mail: dorpsraad@keldonk.nl