Stichting Dorpsraad Keldonkvergaderdata en notulen

DORPSRAAD VERGADERDATA 2022

Vergaderdata van de Dorpsraad (inclusief de besloten vergaderingen).
De vergaderdata van de dorpsraad staan ook vermeld in het agenda-overzicht van deze site.
Als u vragen heeft voor de Dorpsraad, kunt u altijd even langs komen tijdens het inloopkwartiertje.

Inloopkwartiertje

Tijdens een besloten vergadering is de mogelijkheid om het eerste kwartier (van 20:00 tot 20:15 uur) binnen te lopen. Verder kan op aanvraag een afspraak gemaakt worden voor langere afspraak.

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, aanvang: 20:00 uur

Data en notulen dorpsraad vergadering

Achter de vergaderdate vindt u de link naar de notulen (pdf) van de dorpsraadsvergaderingen 2022. Kijk in het archief voor de notulen/verslagen van de voorgaande (openbare) vergaderingen.

woensdag 12 januari 2022 Besloten vergadering – online > klik voor de Notulen dorpsraad 220112
woensdag 09 februari 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220209
woensdag 09 maart 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220309
woensdag 13 april 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220413
woensdag 11 mei 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220511
woensdag 18 mei 2022 Openbare vergadering Bouwen en Gebouwen > klik voor de Notulen dorpsraad 220518 
woensdag 08 juni 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220608
woensdag 13 juli 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220713
woensdag 14 september 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220913
woensdag 12 oktober 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 221012
woensdag 09 november 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 221109
woensdag 14 december 2022 Besloten vergadering

woensdag 11 januari 2023 Besloten vergadering

Contactgegevens

Wouter van Boggelen (voorzitter)
Morgenstraat 50
5469 GD Keldonk

Telefoon: 0413-213273
E-mail: dorpsraad@keldonk.nl