Stichting Dorpsraad Keldonkvergaderdata en notulen

DORPSRAAD VERGADERDATA 2022

Vergaderdata van de Dorpsraad (inclusief de besloten vergaderingen).
De vergaderdata van de dorpsraad staan ook vermeld in het agenda-overzicht van deze site.
Als u vragen heeft voor de Dorpsraad, kunt u altijd even langs komen tijdens het inloopkwartiertje.

Inloopkwartiertje

Tijdens een besloten vergadering is de mogelijkheid om het eerste kwartier (van 20:00 tot 20:15 uur) binnen te lopen. Verder kan op aanvraag een afspraak gemaakt worden voor langere afspraak.

Locatie: Sport en Ontmoetingscentrum ’t Span, aanvang: 20:00 uur

Data en notulen dorpsraad vergadering

Achter de vergaderdate vindt u de link naar de notulen (pdf) van de dorpsraadsvergaderingen 2022. Kijk in het archief voor de notulen/verslagen van de voorgaande (openbare) vergaderingen.

woensdag 12 januari 2022 Besloten vergadering – online > klik voor de Notulen dorpsraad 220112
woensdag 09 februari 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220209
woensdag 09 maart 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220309
woensdag 13 april 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220413
woensdag 11 mei 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220511
woensdag 18 mei 2022 Openbare vergadering Bouwen en Gebouwen > klik voor de Notulen dorpsraad 220518 
woensdag 08 juni 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220608
woensdag 13 juli 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220713
woensdag 14 september 2022 Besloten vergadering > klik voor de Notulen dorpsraad 220913
woensdag 12 oktober 2022 Besloten vergadering
woensdag 09 november 2022 Besloten vergadering
woensdag 14 december 2022 Besloten vergadering

woensdag 11 januari 2023 Besloten vergadering

Contactgegevens

Wouter van Boggelen (voorzitter)
Morgenstraat 50
5469 GD Keldonk

Telefoon: 0413-213273
E-mail: dorpsraad@keldonk.nl