Werkzaamheden aan water- en gasleidingen Kuilven, Past Bogaertsstraat en Kampweg

In opdracht van Brabant Water voert aannemer Timmermans Infra BV in samenwerking met Enexis Netbeheer vernieuwingswerkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen. Vanaf maandag 17 juni tot ongeveer 2 augustus zullen delen van Kuilven, Pastoor Bogaertsstraat en Kampweg daarvoor afgesloten worden. Aanwonenden hebben onderstaande informatie ontvangen van Brabant Water.


Hieronder leest u de belangrijkste informatie over onze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Op 17 juni starten wij met de werkzaamheden bij u in de wijk. Uw wijk wordt voorzien van nieuw leidingwerk. De werkzaamheden nemen in totaal 6 weken in beslag. We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken, toch is het onvermijdelijk dat u mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Benieuwd wat dit voor u betekent?

Mogelijke overlast op straat zal bestaan uit het meerdere keren moeten openbreken en weer sluiten van het straatwerk. De straat en opritten kunnen minder gemakkelijk bereikbaar zijn. Wellicht moet tijdelijk elders geparkeerd worden en de container op een andere plek worden aangeboden. De gemeente is op de hoogte.
Klik hier voor de website van Brabant Water met veel meer informatie over deze werkzaamheden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. De locatie van het opslagterrein: Kampweg 9 in Keldonk. De oude leidingen zijn van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in uw wijk goed afgesloten containers. Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt aannemer Timmermans Infra BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Online vindt u informatie op deze website. U kunt ook altijd contact opnemen met onze aannemer Timmermans Infra BV, Rob van Boxtel, uitvoerder.
Voor algemene vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met Brabant Water: Marcel Smits.
Hebt u specifieke vragen omtrent de gasleiding? Neem dan contact op met Enexis Netbeheer: Dirk van den Bosch.

Afsluiting Klaverweide

Ondertussen is in de Klaverweide (nabij kruising Morgenstraat) een nieuwe rioolput geplaatst, waarbij de gehele weg afgesloten is. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond voordat maandag 17 juni aan de werkzaamheden in het Kuilven begonnen wordt. Houdt daar rekening mee!

Deze nieuwe put moet het hemelwater vanuit de wijk Keldonkse Morgen weer naar de vijver leiden, in plaats van naar het vuilwaterriool.