Fietsers krijgen meer tijd om kanaal en N279 over te steken.

Zo af en toe ontvangt Dorpsraad Keldonk meldingen van de te krappe afstelling van de verkeerslichten op de kruising N279 met de Morgenstraat en het Hool. Over deze meldingen is er regelmatig contact met de wegbeheerder Provincie Noord-Brabant.

Onlangs heeft de dorpsraad opnieuw een melding wederom bij de provincie een melding gemaakt dat de afstelling van verkeerslichten te krap is voor fietsers komend vanaf het zuiden na het oversteken van de brug. Daarop zijn afgelopen week de instellingen van de verkeerslichtenregeling gecontroleerd en een paar aanpassingen gedaan om de oversteektijd iets te verruimen. Fietsers die aan de zuidkant van de brug staan te wachten en op de drukknop groen hebben aangevraagd zullen daardoor een paar seconden extra tijd hebben om de oversteek tot over de N279 te maken.

Voor de fietsers die al tijdens groen vanaf het Hool aan komen rijden en niet op de knop drukken is de tijd om de brug veilig over te steken voldoende, maar zij zullen het niet redden om ook de N279 nog tijdens groen over te steken. Zij kunnen voor de oversteek met de N279 aan de rechterzijde op de knop drukken om groen aan te vragen om de N279 over te steken.

Mochten er verder nog vragen/opmerkingen zijn over de instelling van de verkeerslichten dan kunnen die gemeld worden bij de Provincie en doorgegeven worden aan de dorpsraad.

N279 brug