De Dorpsraad is er voor u!

De notulen van de laatste vergadering van Dorpsraad Keldonk is online geplaatst en hier te vinden. Dat is zowel de vergadering van 11 mei als de openbare vergadering van 18 mei. Daar kunt u ook de vergaderdata zien.

Kijk voor meer informatie over onderwerpen die de dorpsraad behandeld, de pagina Dorpsraad in het menu bovenaan deze site. Op die pagina vindt u meteen alle linken naar alle commissies die onder Dorpsraad Keldonk vallen.


Lees nu ook de notulen van de openbare vergadering van woensdag 18 mei met als thema Bouwen en Gebouwen