CommissieZorg en Welzijn Keldonk

Commissie Zorg en Welzijn Keldonk is een team van vrijwilligers die zich inzet voor zorg en welzijn bij de Keldonkse bevolking.
Daarbij hebben we een ondersteunende en preventieve functie op de professionele zorg die door de gemeente Meierijstad en zorgverzekeringen wordt aangeboden. De gemeente Meierijstad stimuleert de projecten van Zorg en Welzijn Keldonk.

Zorg en Welzijn Keldonk is er voor iedereen die iemand nodig heeft.
“Samen zoeken we in vertrouwen naar een oplossing.”

Continue zijn we op zoek naar mogelijkheden om inwoners van Keldonk te helpen zich prettig te voelen in Keldonk en met elkaar in verbinding te brengen.

Wilt u meer informatie over Zorg en Welzijn Keldonk? Klik hieronder op de verschillende activiteiten die vanuit Zorg en Welzijn Keldonk worden georganiseerd.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in Keldonk ?
Meer vrijwilligers, die een handje uit de mouwen willen steken als dat nodig is, zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij ons team of mailen naar Zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl. Tot slot vragen wij u uw voelsprieten uit te steken voor situaties die aandacht vragen en deze bij ons neer te leggen als dat nodig mocht zijn.

Zorg en welzijn in Keldonk doen we samen. Doet u mee?

Zorg en Welzijn valt onder de vlag van de Dorpsraad Keldonk

Contactgegevens

Hans Rijkers (voorzitter-secretaris)
Gerecht 8
5469 KD Keldonk

Telefoon: 06-57317553
E-mail: Zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl

of neem contact op met ons
Zorg en Welzijn team