Zoals eerder al bericht, wordt er hard gewerkt aan een nieuw, groen en uitdagend schoolplein bij de Antoniusschool. Op het grote plein zijn de werkzaamheden nagenoeg afgerond.  Daarbij heeft de Antoniusschool veel steun gekregen vanuit de Keldonkse gemeenschap, zowel financieel als door het aanbieden van hulp bij klusjes.
De inwoners van Keldonk krijgen er ook iets voor terug, want het schoolplein is er straks niet alleen voor leerlingen van de Antoniusschool. Iedereen mag straks gebruik maken van het plein. Het komt dus ten goede aan de leefbaarheid van het dorp.

Vrijwilligers

Ondertussen is er vanuit de school met een aantal vrijwilligers gesproken. Zij gaan sproeien in de vakanties en gaan zelfs na de meivakantie de “zandbak” bij het duikelrek op de kleine speelplaats voorzien van paaltjes en houtsnippers. Ook zullen zij de struiken snoeien als dat nodig is.
Daarvoor wil de Antoniusschool bij deze alvast veel dank uitspreken naar die vrijwilligers. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

team Antoniusschool