De SaamhorigheidKunstwerk

kunstwerk De Saamhorigheid

Welkom in de Pastoor Bogaertsstraat te Keldonk.
Op deze plek herinnert de in 1987 gemetselde achtzijdige tafel en bank ons aan de parochie Keldonk, die toen haar 75-jarig bestaan vierde. Sinds 1 mei 2024 staat er op deze achtzijdige tafel het kunstwerk ‘De Saamhorigheid’ met daarin een gedicht.

Dit kunstwerk draagt twee betekenissen met zich mee:

1. Het Kanaal:

Tweehonderd jaar geleden werd op bevel van Koning Willem I de Zuid-Willemsvaart gegraven. Van 1822 tot 1826 werkten 6000 mannen en vrouwen, de zogenoemde kanaalgravers, met schop en kruiwagen aan deze verbinding tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. Het kanaal was van onschatbare waarde voor het vervoer van goederen. Het zorgde ervoor dat grote en kleine bedrijven zich konden vestigen in Zuid-Nederland en ook in Keldonk bracht het een economische impuls teweeg. Bovendien speelde het kanaal een cruciale rol in de afwatering en bevloeiing van de landerijen.

2. Het Gedicht:

Rick Terwindt, de stadsdichter van Meierijstad, schreef een gedicht voor elk dorp in de gemeente. Dit gedicht is een eerbetoon aan de heftige coronatijd waarin velen ernstig ziek werden of zelfs overleden. De ziekenhuizen waren overvol en er was geen effectief medicijn. Mensen moesten zo min mogelijk contact hebben om verspreiding van het virus te voorkomen. De wereld leek stil te staan: geen bezoek, geen sport, geen vliegtuigen, geen files. Toch groeide in Keldonk de saamhorigheid. Digitaal werden initiatieven genomen en tijdens de kerstperiode verlichtten dierenvormen de straten, zodat gezinnen samen een lichtjesroute konden lopen. Koningsdag werd ‘Woningsdag’, een dag waar mensen in hun eigen voortuin konden genieten van rondrijdend entertainment. Het hielp tegen eenzaamheid en bracht verbondenheid, waardoor we de last samen konden dragen.

De saamhorigheid in dit dorp is ongekend. Samen bouwen we aan een sterk Keldonk. Zo ook hebben inwoners van Keldonk dit prachtig kunstwerk zelf gecreëerd, waarin het gedicht van Rick Terwindt een prominente rol speelt. Laten we dit kunstwerk koesteren als symbool van saamhorigheid, verbondenheid en veerkracht.


Op woensdag 1 mei 2024 is het kunstwerk onthuld. Klik hier voor het verslag met foto’s daarvan.