Keldonk heeft een nieuw kunstwerk erbij: De Saamhorigheid

Woensdag 1 mei 2024 is het nieuwe kunstwerk De Saamhorigheid onthuld aan de Pastoor Bogaertsstraat te Keldonk. Onder grote belangstelling hebben stadsdichter Rick Terwindt en wethouder Jan van Burgsteden de onthulling verricht. Daarbij droeg Rick Terwindt nog een mooi op Keldonk gericht gedicht over de Aa en het kanaal voor.

De oorsprong van dit nieuwe kunstwerk gaat terug naar het einde van de corona-periode. Vanuit Stadsdichter Rick Terwindt en Gemeente Meierijstad kwam het initiatief om voor elke kern van de gemeente een speciaal gedicht te maken. Dorpsraad Keldonk heeft dit initiatief omarmt en het verzoek om dit gedicht openbaar te maken uitgewerkt. Grote uitdaging daarbij was hoe dit gedicht op een passende manier ergens in de openbare ruimte van Keldonk zichtbaar te krijgen. Daaruit is het idee voor een kunstwerk ontstaan.

Waar? Hoe? En door wie? Allemaal bijkomende vragen die uitgebreid besproken en afgewogen zijn. Uiteindelijk is ervoor gekozen om op de voormalige plek van de Kanaalgraver iets nieuws te maken. Zo kon de sokkel, die in 1987 geschonken is voor het 75 jarig bestaan van Keldonk, weer een nieuwe functie krijgen. En dat men dit jaar precies op de helft was van het kanaal De Zuid-Willemsvaart dat 200 jaar geleden gegraven is, was een mooie aanvulling om het kunstwerk vorm te geven.

Al snel was ook duidelijk dat de dorpsraad lokale mensen wilden benaderen voor de uitvoering. Zo kwam men uit bij:

  • Erpenaar Hans van Bommel voor het ontwerp van het kunstwerk
  • Huub Bongers en Ad van den Bogaard welke het kunstwerk gemaakt hebben
  • Antoine vd Crommenacker voor de restauratie van de stenen tafel (welke diens vader Hans in 1987 gemaakt heeft)
  • de VrijwilligersCentrale Keldonk voor fysieke ondersteuning en het onderhoud wat nog komt
  • Gemeente Meierijstad welke met een mooie financiële ondersteuning bijdroeg
  • de dorpsraad voor de verdere kosten (vanuit potje groenbeheer / VCK)
  • Stadsdichter van Meierijstad Rick Terwindt voor het prachtige gedicht

De Saamhorigheid

Een alles omvattende naam voor de thema’s Kanaal 200 en Corona en wat die voor Keldonk betekenden en nog steeds betekenen.
De saamhorigheid bij de aanleg van het kanaal, nu 200 jaar geleden, was groot. Een dusdanig project kan anders nooit slagen.
Ondanks dat het Kanaal ons dorp nu al 200 jaar in tweeën splitst is dat gelukkig nooit een belemmering geweest voor de saamhorigheid van onze inwoners.
En wat Corona ook voor maatregelen nodig had om bestreden te worden, door middel van de saamhorigheid in ons dorp werden allerlei initiatieven ontplooid om mensen te helpen en niet in eenzaamheid te laten geraken.
Samen bouwen we aan een sterk Keldonk.

Op het naamplaatje van De Saamhorigheid staat een QR-code met een link naar keldonk.nl/ons-durpke/de_saamhorigheid. Daar kan men nog eens rustig meer info over het kunstwerk nalezen.


Het Keldonks Journaal was bij de onthulling. Zij hebben een mooie compilatie gemaakt van het maken en de onthulling.
Op Keldonksjournaal.nl is dit filmpje te bekijken.
Ook Omroep Meierij was aanwezig en heeft enkele interviews met betrokkenen gemaakt.