Mantelzorg

Zorg voor uw naaste!

logo mantelzorgwinkel 1

De Mantelzorgwinkel
Volkelseweg 2
5405 NA  Uden

Telefoon: 0413-334780
E-mail: info@demantelzorgwinkel.nl
Internet: www.demantelzorgwinkel.nl

Wie is een mantelzorger?
U bent mantelzorger als u gedurende langere tijd intensief zorg verleent aan een naaste. Deze naaste kan een moeder of vader, partner, zus of broer zijn. Maar ook een vriendin of vriend of buur. U bent geen professionele zorgverlener maar geeft deze zorg, omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. De zorg is vrijwillig en onbetaald.

In Nederland zijn ruim 3,7 miljoen mensen mantelzorger, dit is een op de vijf Nederlanders!

Omgerekend naar onze regio betekent dat ongeveer 23.500 mensen mantelzorger zijn in de gemeenten Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.

2.500 mantelzorgers overbelast!
In de meeste situaties zorgen mensen graag voor een ander. De ervaring leert dat het verlenen van mantelzorg vaak een zware taak is. Als mantelzorg gedurende langere tijd intensief gegeven wordt, lopen mantelzorgers het risico overbelast te geraken. In onze regio zijn ongeveer 2.500 mantelzorgers overbelast. Op de website van MEZZO staat een korte vragenlijst aan de hand waarvan u kunt bepalen of u als mantelzorger al dan niet overbelast bent. >> naar vragenlijst

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over mantelzorg en de effecten hiervan. Uit onderzoeken blijkt dat 80% van alle verleende zorg in Nederland door mantelzorgers wordt gegeven en de overige 20% door de professionele zorgorganisaties. Het belang van deze zorg voor de Nederlandse samenleving  is hiermee aangegeven.

Mantelzorg verlenen is zwaar, zo wijzen de ervaringen uit. Ondersteuning van mantelzorgers is dan ook op zijn plaats. De Mantelzorgwinkel wil en kan u hiermee helpen. Elk verhaal mag verteld worden. Elke vraag mag gesteld worden. Schroom daarom niet om contact met De Mantelzorgwinkel op te nemen!


Gedichtje over het leven van een mantelzorger
Het heeft zijn mooie kanten, maar ook zeker zijn mindere.

Als je mantelzorger bent,
kan je leven soms zo eenzaam zijn.
Vind je heel veel onbegrip
en dat doet behoorlijk pijn.

Als je mantelzorger bent,
werk je fulltime, dag en nacht.
Leef je in onzekerheid,
maar bezit je toch veel kracht.

Als je mantelzorger bent,
heb je vaak geen eigen tijd.
Doordat je alle zorg en aandacht
aan hem of haar hebt gewijd.

Als je mantelzorger bent,
ben je nooit een dagje vrij.
Dan zou een ander eens moeten zeggen:
'Deze dag neem ik de zorg op mij."

Bron: www.kortegedichtjes.nl