Met de Mantelzorgpas een rustiger gevoel

Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of
beperking dan bent u een mantelzorger.
Eén van de knelpunten die mantelzorgers ervaren is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de zorg die zij verlenen.

Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de Mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, met het formaat van een bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld.

Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg met de mensen in de directe omgeving bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en de dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger in geval van nood kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning.

De Mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ . Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel in Uden telefoon: 0413 – 334 780 of via info@demantelzorgwinkel.nl

 

Berichten

Er zijn nog geen berichten op deze pagina geplaatst.

U moet ingelogd zijn om een bericht toe te voegen