31-12 > Boosterprik 18+ via huisarts Erp

Boosterprik nu ook voor 18+

Sta je ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Erp, ben je 18+ en wil je dit jaar nog je boostervaccinatie ontvangen?
De Erpse huisartsen hebben nog een aantal vaccins over van vorige week (zie bericht hieronder). Zij zetten deze op vrijdag 31 december vanaf 11.30 uur in ter Aa. Daarbij geldt: OP=OP!

Verdere informatie staat op www.huisartsenpraktijkerp.nl


Boosterprik voor 60 jaar of ouder via Huisartsenpraktijk Erp

Op de website van Huisartsenpraktijk Erp is bekend gemaakt dat op donderdag 23 december de boosterprik is te krijgen. Onderstaand een deel van het bericht van de huisartsenpraktijk. Kijk op hun website voor het gehele bericht met meer informatie.



Belangrijke informatie over boosterprik

We mogen als huisartsenpraktijk onze patiënten van 60 jaar of ouder ook een boosterprik aanbieden, daar zijn we blij mee! Hieronder staat extra informatie, lees dit goed door.

Het gaat hierbij om alle patiënten van 60 jaar en ouder die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijk Erp en die:
– na 31 december 2021 een afspraak hebben staan bij de GGD óf
– nog geen afspraak hebben gepland bij de GGD

Deze patiënten mogen zich DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 tussen 16u en 20u melden bij Ter Aa zonder uitnodiging (zie tijdschema als leidraad hieronder), maar met legitimatiebewijs !
Neem GEEN contact op met de huisartsenpraktijk, de telefoonlijn moet goed bereikbaar blijven voor de gewone/reguliere zorg. Informatie rondom de boosterprik zal via de website huisartsenpraktijkerp.praktijkinfo.nl verlopen.