Keldonk en de Goede Doelen Week

Dit jaar gaan we in Keldonk voor de 11e keer de “Goede Doelen Week” organiseren. Hoe gaat dit in zijn werk: in de week van 25 maart 2024 wordt huis aan huis een brief met invulformulier en een envelop rondgebracht.

Op het invulformulier staan de doelen waarvoor de actie is bedoeld. Bij elk doel staat een korte uitleg en een verwijzing naar de website. De gever kan achter elk doel een bedrag invullen, dat hij aan het betreffende doel wil schenken. Als het formulier is ingevuld telt hij de bedragen op en stopt het formulier met het totaalbedrag in de envelop. De hele gift is op deze manier anoniem gewaarborgd.

goede doelen week Keldonk logo

Ophaaldagen

De enveloppen worden door één of twee vrijwilligers op woensdag 3 april of donderdag 4 april opgehaald en naar een centraal verwerkingspunt gebracht.

Door middel van een draaiboek zijn alle verantwoordelijkheden duidelijk in kaart gebracht en is de werkwijze beschreven, die moet leiden tot het soepel verlopen van een gewaarborgde en transparante actie. De werkgroep en de collectanten zijn weer enthousiast en heeft al veel tijd in de voorbereidingen gestoken.

Wij hopen dat u als inwoner van Keldonk dit initiatief weer goed ontvangt en met een gulle gift de doelen ondersteunt.

Namens de werkgroep: Goede Doelen Week Keldonk