Basisschool leerlingen met taxi tijdens werkzaamheden Erpsebrug

De werkzaamheden aan de Erpsebrug in de gemeente Meierijstad blijken met name voor het vervoer van een groep basisschool leerlingen in Keldonk lastig te zijn. Naar aanleiding van het bericht van vorige week over de afsluiting, heeft de dorpsraad contact opgenomen met oa Rijkswaterstaat, waarin dit onder de aandacht is gebracht. Na overleg heeft Rijkswaterstaat besloten een taxibus in te zetten voor de leerlingen die normaalgesproken over de brug naar de school in Keldonk gaan.

De kinderen zullen naar verwachting ’s ochtends bij een ‘halte’ worden opgehaald en daar ’s middags weer worden afgezet. De precieze uitwerking moet nog worden geregeld en wordt kortgesloten met basisschool Antonius in Keldonk. De school zal de betreffende ouders informeren.

Link naar eerder bericht: Zuid-Willemsvaart: onderhoud Erpsebrug; 21 – 25 november | Rijkswaterstaat

eerder bericht 08-11:

Keldonk in week 47 week lang opgesplitst.

Keldonk gaat wordt wederom een week lang opgesplitst in een oostelijk en een westelijk deel van de Zuid-Willemsvaart. Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november wordt de brug over het kanaal voor alle verkeer afgesloten. Zelfs voetgangers en fietsers worden via Veghel of Beek en Donk omgeleid. Dit bericht is maandag bij de dorpsraad ontvangen en met verbazing gelezen. Want een volledige afsluiting van weer een week is wederom veel gevraagd van onze inwoners.

De werkzaamheden

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Van Doorn Geldermalsen in week 47 asfaltwerkzaamheden uitvoeren aan de brug en de aanbruggen. Daarbij wordt de slijtlaag van het brugdek en het asfalt van de aanbruggen vervangen. In verband met deze werkzaamheden is de brug niet beschikbaar voor al het landverkeer, vrachtwagens, tractoren, auto’s, fietsers, bromfietsers en voetgangers, en is er een omleidingsroute ingesteld.

De afsluiting betreft:

  • Volledige afsluiting van 21 november 7:00 uur tot 25 november 2022 18:00 uur
  • De Erpse brug is voor al het landverkeer afgesloten. Het verkeer dient de ingestelde omleidingsroute te volgen. Ook voor fietsers en voetgangers is een omleiding ingesteld.
  • Hulp- en nooddiensten hebben vanwege de aard van de werkzaamheden geen doorgang over de brug en dienen de omleidingsroute te volgen.

Mogelijk kunnen de werkzaamheden door weersomstandigheden niet doorgaan. Er zal dan een andere uitvoeringsperiode gepland worden. Houd de website in de gaten.

Ventweg N279 ook afgesloten

Bovenop de afsluiting van de brug door Rijkswaterstaat, is vanuit Gemeente Meierijstad in dezelfde periode een afsluiting van de ventweg naast de N279 aangekondigd. Op de site Melvin is te zien dat er in de periode van 21 t/m 25 november een tijdelijke afsluiting van de VENTWEG naast de N279 (= omleidingsroute fietsers ivm brugafsluiting) komt ivm werkzaamheden aan de gasleiding die aldaar onder de weg door gaat.