Aansluiting Sluisweg op N279 en brug over Goorloop verdwijnen definitief

Gemeente Meierijstad heeft op 21 februari 2024 het besluit gepubliceerd dat de brug over de Goorloop en de aansluiting van de Sluisweg op de N279 gaat verdwijnen.

Klik hier voor het gehele besluit met de overwegingen waarom tot dit besluit is gekomen.
Klik hier voor de situatietekening.

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders , Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel.
Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht