Elk jaar herdenken wij onze overleden parochianen.
Dit jaar doen we dat op woensdag 2 november om 19.00 uur in de kerk.

Tijdens de viering steken we een kaarsje op voor onze overleden parochianen in het afgelopen jaar.
De kruisjes, die eerder in een avondwake zijn opgehangen worden uitgedeeld aan hun familie.
Na afloop van de viering gaan we naar het kerkhof waar u een kaarsje kunt zetten op het graf van een voor U dierbare overledene.
U mag ook een kaarsje laten branden op het rustaltaar.

U bent allemaal van harte welkom.
Commissie Allerzielen.