Werkgroep Goede Doelen Week Keldonk

Een werkgroep, bestaande uit contactpersonen van de collecterende goede doelen, hebben overleg gehad over het collecteren voor goede doelen in Keldonk. Uit dit overleg zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

  • Het is steeds moeilijker om collectanten te vinden en daardoor dreigt een aantal collectes op korte termijn te verdwijnen.
  • Het collecteren komt vaak op de zelfde personen neer.
  • De vele collectes worden niet altijd als prettig ervaren door onze dorpelingen.
  • Er komt in een bepaalde periode vaak iemand aan de deur voor een of ander goed doel.

Als gevolg hiervan is besloten, in 2014 in Keldonk te starten met de “Goede Doelen week”.

Hoe gaat de Goede Doelen Week in zijn werk:

Huis aan huis wordt een brief met invulformulier en een enveloppe rondgebracht. Op het invulformulier staan de doelen waarvoor de actie is bedoeld. Het betreft alleen landelijke goede doelen, geen lokale doelen. Bij elk doel staat een korte uitleg en een verwijzing naar de website. De gever kan achter elk doel een bedrag invullen, dat hij aan het betreffende doel wil schenken. Als het formulier is ingevuld telt de gever de bedragen op en stopt het formulier met het totaalbedrag in de envelop. Op deze manier is anonimiteit gewaarborgd.
In maart/april worden de enveloppen bij u thuis gebracht. Op 2 dagen in de week daarna komen ze die weer ophalen.
De enveloppen worden door teams van twee vrijwilligers opgehaald en naar een centraal verwerkingspunt gebracht.
Uit ervaringen elders blijkt dat de opbrengst zelfs groter is, dan bij de oude manier van collecteren. Mensen zijn bewuster met hun gift bezig.

De werkgroep is enthousiast en heeft al veel tijd in de voorbereidingen gestoken. Door middel van een draaiboek zijn alle verantwoordelijkheden duidelijk in kaart gebracht en is de werkwijze beschreven die moet leiden tot het soepel verlopen van een gewaarborgde en transparante actie.

Wij hopen dat Keldonk dit initiatief goed ontvangt en met een gulle gift de doelen ondersteunt. Mochten er nog vragen zijn mag U ze altijd aan één van de werkgroep leden stellen en zij zullen U verder helpen.

Namens de werkgroep:
Rita vd Hurk, Bert v Dijk, Toos Opsteen, Hanny vd Broek, Ko v Loon, Ria Kuijpers, Ans vd Linden, Dorry vd Acker, Thea Koolen, Lenie vd Tillaer, Petra Jacobs, Dinie Peters en Sarina vd Elsen

goede doelen week Keldonk logo

Contactpersoon
Rita van de Hurk
Mr van der Lindenstraat 10
5469 GJ Keldonk
06-30441528
Email: jmvdhurk@home.nl