Historie KeldonkOns dorpke

Van Keeldonck, Keeldonk, Kiesdonk en Kildonk naar Keldonk

De naam Keldonk wordt voor het eerst genoemd in september van het jaar 1300. In 1848 staat Keeldonk in de boeken als, gehucht in de Mijérij van ’s Hertogenbosch, zo schrijft men. 5 uur z.-o. van ’s Hertogenbosch en 1 uur z.-o. van Veghel en ½ uur z.-w. van Erp aan de Aa met 230 inwoners. In 1890 schrijft men over Kildonk aan de Aa met 555 inwoners.

Zuid-Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart word gegraven van 1822 tot 1826, een bijna onmenselijk karwei. Maar hierdoor werd er meer handel gedreven en begon Keldonk langzaam te groeien. Omdat men voor alle voorzieningen was aangewezen op drie kwartier gaans van het verder gelegen Erp, werd de drang naar zelfstandigheid steeds groter. Om dit te bereiken moest er een parochie worden opgericht. Een comité werd opgericht en men zond een afgevaardigde (de meest welbespraakte en de meest durf hebbende) op de fiets naar bisschop, Mgr van de Ven in Den Bosch. De goedkeuring kwam en men moest maar eens contact opnemen met kapelaan J. Bogaerts in Kerkdriel of hij soms pastoor wilde worden in Keldonk.

Pastoor J Bogaerts

Enkele maanden later werd J. Bogaerts pastoor in Keldonk en begon hij met een geschikte locatie te zoeken voor de bouw van de kerk.

Kerk Keldonk
Op 11 juni 1912 werd de eerste steen, met feestelijk vertoon, gelegd door pastoor Bogaerts. Voor 42.600 gulden werd de bouw van de kerk geklaard en met veel steun van de Keldonkse mensen. De bouw van de kerk vorderde zo

gestaag dat op 15 november 1912 al de nieuwe parochie werd afgekondigd. Heel spoedig daarna richtte pastoor Bogaerts de broederschap van de H. Antonius van Padua op. 13 juni is de sterfdag van Heilige Antonius. Elk jaar, ook nu nog, wordt er op de eerste zondag na 13 juni een Antoniusviering gehouden.

Antoniusschool
Op 11 juni 1913 werd de eerste steen gelegd voor de nieuwe school en op 1 oktober van dat jaar klinkt de eerste schoolbel in Keldonk en kwamen er 63 kinderen naar de Antoniusschool. Meester van der Linden was het eerste hoofd der school in Keldonk. Hij is even na pastoor Bogaerts in Keldonk begonnen. Hoofdonderwijzer van der Linden had 9 kinderen en ging begin jaren ’50 met pensioen en is toen verhuisd naar Veghel.

Klooster en verenigingen
In 1931 werd de eerste steen gelegd voor het klooster van het kostbaar bloed. Ook kwamen er steeds meer verenigingen in Keldonk. Enkele verenigingen in Keldonk door de jaren heen zijn :

 • Antonius Broederschap
 • Armenfonds
 • Bijenbond
 • Boerinnen St. Bregitta
 • C.A.V.
 • Eierbond
 • Genesiusclub (toneel)
 • Heilige Kindsheid
 • Heilige familie
 • Katholiek Thuisfront
 • Keldonks Welvaren
 • KI Vereniging
 • Missienaaikring
 • Oranje Comité
 • Paardenfonds
 • Rijdansclub
 • R.K. Kiesvereniging
 • Selectievereniging
 • St. Ceaciliavereniging
 • St. Gregoriusvereniging
 • St. Johannesstichting
 • Veefonds
 • Wit Gele Kruis

In het begin van de jaren ’30 kwam St. Nicolaas in Keldonk aan met de boot. Een geweldige belevenis! Eigenlijk zou dat ook nu weer moeten gebeuren.

korenmolen De Hoop Keldonk - historieKorenmolen De Hoop
Jammer genoeg was ook onze korenmolen De Hoop, die vanaf 1903 in Keldonk aan de Roost stond, nagenoeg verdwenen. Inmiddels is de korenmolen weer helemaal opgebouwd en in gebruik.

Na grondige voorbereidingen is op 31 december 2007, jawel in “Het jaar van de molen”, de Stichting korenmolen “De Hoop” Keldonk officieel opgericht. Dit is het eerste tastbare resultaat van een periode van goed voorbereidend werk door de werkgroep, maar vooral te danken aan de medewerking van de huidige eigenaar, de familie Van Nuland, de positieve reactie van het gemeentebestuur van de gemeente Veghel en zeker niet op de laatste plaats dankzij het geweldige enthousiasme onder de inwoners van Keldonk.

Klik hier voor de actuele informatie van de Stichting korenmolen De Hoop.

Oorlogsjaren
In de oorlogsjaren 1940 – 1945 ging Keldonk gebukt onder het Duitse verzet. Er vielen verschillende bommen in Keldonk waarbij Keldonkenaren sneuvelden. De bevrijding in 1945 werd dan ook feestelijk gevierd.

Jaren ’50
In 1958 werd de huidige Antoniusschool geopend en kwam er steeds meer bedrijvigheid in Keldonk. In die jaren had Keldonk 16 cafés, nu is er nog één. Het vooral uit boerderijen bestaande dorp veranderde langzaam en zo kwam er steeds meer nieuwbouw en kreeg het dorp steeds meer met de moderne tijd te maken. Helaas gingen steeds meer zelfstandige ondernemers Keldonk verlaten, omdat de groei er uit was.

Heden en de toekomst
Hoewel Keldonk de laatste jaren meer uitbreidingen heeft en ook het centrum helemaal is opgeknapt, ziet het dorp er veel mooier uit en komt er weer steeds meer vraag naar bouwkavels. De Keldonkse jeugd wil in hun dorp blijven wonen en dat is een gunstige ontwikkeling voor de samenleving, scholen en het verenigingsleven. De gemeente Veghel is ook weer druk bezig om een nieuw bestemmingsplan te maken.

Inmiddels zijn er in Keldonk veel verenigingen en wordt er door de bevolking veel gebruik gemaakt van het ontmoetingscentrum ’t Span. Zeker een aanwinst voor ons dorp. Ook de evenementen in Keldonk worden door de Keldonkenaren goed bezocht. Vooral de pronkzittingen van C.V. De Paplippels met de prinsverkiezing en de receptie worden door bijna heel Keldonk bezocht.

De bovenstaande informatie komt uit het boek “van Keeldonck tot Keldonk”.