Gemeente MeierijstadGemeente Meierijstad

Algemeen bezoekadres:
Stadhuisplein 1
5461 KN  Veghel

Algemeen postadres:
Postbus 10.001
5460 DA  Veghel

Telefoon: 14 0413
E-mail: info@meierijstad.nl
Internet: www.meierijstad.nl

Klik hier voor alle openingstijden


De Dorpsraad fungeert als spreekbuis voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van haar werkgebied. Dit betekent dat wij alleen dan in actie komen als het gaat om de belangen van meerdere bewoners van Keldonk

Individuele klacht/melding
De Dorpsraad wordt echter toch regelmatig benaderd door bewoners met individuele klachten m.b.t. de leefbaarheid van de wijk. Deze bewoners wijzen wij graag op het digitale meldingsformulier op de website van de gemeente Meierijstad.

Melding kan ook per telefoon via het nieuwe telefoonnummer 14 0413.


Gemeente Meierijstad heeft eigen websites voor evenementen in de gemeente en met een sociale kaart met instanties:

Bezoekmeierijstad.nl
Sociale wegwijzer Meierijstad


Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Meer informatie over de WMO vindt u op de site van de gemeente onder WMO-Raad.
Of rechtstreeks op de site van de WMO-Raad: www.wmoraadveghel.nl
Wilt u contact opnemen met de WMO-Raad?
Stuurt u dan een e-mail naar secretaris@wmoraadveghel.nl of bel met telefoonnummer 0413 -71 20 49. Spreek uw naam, telefoonnummer en eventuele boodschap in, dan bellen zij u zo snel mogelijk terug.
Ook schriftelijk reageren is mogelijk. Het adres hiervoor is: Wmo-Raad Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.

Pantein Thuiszorgwinkel verhuurt de Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, speciale fietsen, tilliften en dergelijke) aan de gemeenten en zorgt ook voor het onderhoud. De gemeente geeft deze hulpmiddelen in bruikleen aan hun cliĆ«nten. Het gaat om ruim 5.200 hulpmiddelen.