Verkoop Antonius Erf start 17 juni

Keldonk heeft er even op moeten wachten maar met het plan Antonius Erf komen er weer nieuwbouwwoningen beschikbaar in het dorp. Tijdens de zeer drukbezochte openbare dorpsraadvergadering van 18 mei heeft Van Grunsven Groep het plan aan het dorp gepresenteerd.

Het plan Antonius Erf ligt achter de Antoniusstraat, de toegang tot het plan komt daar waar nu nog de woning aan de Antoniusstraat 15 staat. Het ontwerp is gebaseerd op een boerenerf grenzend aan het Aa-dal. De 2 onder 1 kapwoningen krijgen het boerenschuur typologie. De blokken met rijwoningen krijgen de vorm van kapschuren. Het plan bestaat 23 woningen, waarvan 16 koop- en 7 huurwoningen en zijn geschikt voor starters, kleine gezinnen en senioren.

Planning

Het plan ligt momenteel ter inzage en als alles volgens plan verloop zullen de woningen eind 2023 opgeleverd worden. Details over de planning, het proces en de voortgang treft u binnenkort aan op www.Antoniuserf.nl. De start van de bouw wordt geschat op begin 2023 en zal doorgaan wanneer 70% van de woningen is verkocht. Aanmelden voor nieuwsbrieven en aanmeldingen voor inschrijvingen kunnen al gedaan worden via de website van het plan. Op 17 juni start de verkoop van de 16 koopwoningen. Vanaf die datum krijgen degene die zich al hebben aangemeld een inschrijfpakket waarmee de formele inschrijving kan worden gedaan. De inschrijving is kosteloos.

Voorrang voor inwoners van Keldonk

Begin juli worden dan de woningen toegewezen. Inschrijvers welke binding hebben met Keldonk krijgen voorrang bij de toewijzing. Dit dient dan wel beargumenteerd te worden. De dorpsraad heeft hier vanaf het begin van het plan al een verzoek voor gedaan en is bijzonder erkentelijk dat dit in het proces is opgenomen. Na toewijzing wordt van zelf contact met u opgenomen om vast te stellen of u aan alle voorwaarden voldoet.

De verhuur van de huurwoningen volgt op een later tijdstip. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning hoeft u niet ingeschreven te staan bij de woningbouwvereniging.

Voor uitgebreide en actuele informatie, impressie van de woningen en gedetailleerde tekeningen kunt u terecht op de website www.antoniuserf.nl.


Dorpsraad Keldonk blijft zicht inzetten voor bouwen en gebouwen in Keldonk. De meest actuele ontwikkelingen daarin, waaronder de kerk (en gronden) en de aankoop van de gronden van Wagemans door de gemeente, zijn te volgen via de notulen van de dorpsraad. Lees vooral ook de notulen van de openbare vergadering van 18 mei jl.