Meepraten over zon- en windenergie Meierijstad

De energietransitie is een actueel thema. Het klimaat verandert en gasprijzen stijgen. De Nederlandse regering heeft in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal is. Dat betekent dat we ook in onze gemeente, naast maatregelen nemen om energie te besparen, duurzame energie moeten opwekken. Daarom kijken we naar manieren om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld met zonne-energie en windenergie. Samen met inwoners en andere belanghebbenden stellen we hiervoor een afwegingskader op.

Informatieavonden

Vanaf 14 juni zijn er verschillende momenten waarop we u bijpraten over zon- en windenergie in Meierijstad. U kunt dan deelnemen aan een zogenaamde thematafel, om mee te praten en mee te denken over specifieke onderwerpen die met het opwekken van zon- en windenergie te maken hebben en van waaruit de beleidskaders worden opgesteld voor de komende 10 jaar. Nu is er dus gelegenheid om mee te praten.

Opgeven voor deelname aan een informatieavond kan via deze link: https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/Alle_onderwerpen/Activiteitenkalender of stuur even mail aan dorpsraad@keldonk.nl, dan regelen wij dit voor u.
Let op: De eerste  thema avond is gepland op 14 juni en de tweede op 21 juni, dus snel aanmelden is gewenst.