Infoavonden BullShift ook voor niet-leden voetbalclubs

Voetbalclubs Keldonk en Boerdonk organiseren op woensdag 17 april een informatieavond van Bullshift over alcohol, drugs en gokken. Daarbij is ook overige jeugd (vanaf 12 jaar t/m 21 jaar) van buiten de voetbalclub van harte welkom. In de hieronder staande brief aan de leden is meer info te vinden.


Beste ouders/verzorgers, trainers, leiders en spelers,

Alcohol, drugs en gokken zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook in Boerdonk en Keldonk komen jongeren en volwassenen hier veelvuldig mee in aanraking. Het is een groot punt van zorg binnen de maatschappij, waarbij verslaving een veel voorkomend probleem is.

Het bestuur is in gesprek gegaan met Bullshift, een organisatie in regio Uden/Veghel welke iedereen verwelkomt die om wat voor reden dan ook vastloopt in het leven en weer op weg geholpen wil worden. Of het nu gaat om huiselijk geweld, geldproblemen, verslaving, problemen op school of op het werk of in de relationele sfeer. Je kunt altijd zonder afspraak binnenlopen en je ontmoet ervaringsdeskundigen en sport- coaches. We gaan coaches van Bullshift uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.

Allereerst willen we een informatieavond plannen op woensdag 10 april waarbij alle leiders, trainers, bestuursleden en eventueel docenten van school welkom zijn. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur in de kantine van RKSV Boerdonk.

Vervolgens organiseren we een informatieavond op woensdag 17 april waarbij de spelers en overige jeugd van buiten de voetbalclub uitgenodigd worden (vanaf 12 jaar t/m 21 jaar). De jeugd zal verhalen te horen krijgen van ervaringsdeskundigen die bij Bullshift in dienst zijn. Deze bijeenkomst start om 19.00 uur in de kantine van RKSV Boerdonk. De trainingen voor de betreffende teams komen op deze avond te vervallen!

Tot slot zal er de mogelijkheid zijn voor ouders om een bijeenkomst bij te wonen waarin verhalen verteld worden door de ervaringsdeskundigen van Bullshift. Ook hier is er de mogelijk om vragen te stellen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 24 april om 20.00 uur in de kantine van RKSV Boerdonk.

We hopen op een grote opkomst.

Indien je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Roy Huijbers via jeugdkeldonkboerdonk@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
(Jeugd)bestuur RKSV Boerdonk/RKVV Keldonk