Eetpunt Keldonk

Eetpunt: Samen eten en buurten!

logo oud sdk eetpunt

Contactpersoon
Jorita van Boggelen


Morgenstraat 50
5469 GD  Keldonk

Telefoon : 0413-213273
Mobiel    : 06-10440370
E-mail: EetpuntKeldonk@ziggo.nl
 


Data 't Eetpunt

April 2020: tot nader bericht zijn de Eetpunten afgelast ivm corona.

Het gebruikelijke Eetpunt Keldonk voor 55-plussers is elke vrijdag van 12:00 tot 13:00 uur in ’t Span. Ook in de vakantietijd.
Daarnaast is er maandelijks op de eerste woensdag ook het Avonddiner van 't Eetpunt waarbij iedereen welkom is. Het avonddiner begint om 18:00 uur en kost € 8,20. De avonden staan hieronder en in de agenda van deze site.
Data van de Avonddiners in 2019/2020:

 • 5 juni 2019 (laatste voor de vakantie)
 • 4 september 2019
 • 2 oktober 2019
 • 6 november 2019
 • 4 december 2019
 • 8 januari 2020
 • 5 februari 2020
 • 4 maart 2020
 • 1 april 2020
 • 6 mei 2020
 • 3 juni 2020

Wel altijd eerst aanmelden bij 't Eetpunt - Dorpsraad/Ons Welzijn


Keldonk is blij met 't Eetpunt!

Om de leefbaarheid in kleine dorpen te bewaren worden allerlei initiatieven ontplooid, zoals een eetpunt voor senioren. In Keldonk is in 2010 ’t Eetpunt voor 55-plussers gestart. En met succes. “We zijn blij dat we het opgezet hebben. Het is goed om het dorp levendig te houden én je voorkomt dat mensen in een isolement komen.” 

Keldonk is een gezellig Brabants plaatsje van rond de 1100 inwoners. Het ligt langs de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en Beek en Donk. Elke vrijdag rond half twaalf wordt in een zaal van het gemeenschapshuis hard gewerkt. De tafels worden mooi gedekt, in de keuken worden de borden voorverwarmd en de papieren waarop staat wie welk menu heeft gekozen worden overzichtelijk neergelegd. Als over een half uur de bain-mariewagen met een kleine bus vanuit verpleegcentrum de Watersteeg (BrabantZorg) in Veghel komt, gaat de stekker er in en kunnen de warme componenten worden opgeschept.
Jorita van Boggelen coördineert de bijeenkomsten van beide eetpunten.


Team Eetpunt Keldonk
Onderdeel van MFC Keldonk

Klik hier om een artikel van 't Eetpunt uit de 'Gastvrije Zorg' van juli-augustus 2010 te lezen.