​10 jaar Eetpunt Keldonk

Succesvol Eetpunt Keldonk bestaat 10 jaar

Voorjaar 2009. Uit de enquête van het MFC is gebleken, dat er een Eetpunt voor ouderen (55+) gewenst was. In Keldonk ? Zou dat wel lukken. Eetpunten in de omgeving waren verdeeld succesvol. In grotere dorpen en in Veghel waren ze er wel, maar de opkomst was wisselt. Toch maar proberen? Jazeker zei de dorpsraad, we gaan aan de slag.

Januari 2010, start van het Eetpunt Keldonk. Bij de start waren er ruim 25 deelnemers en na een maand 30 plus, waarvan de gasten eens per 1 of 2 weken of een enkeling in het begin 1x per maand kwamen. Gemiddeld waren er altijd wel 25.

Het liep goed, het Eetpunt Keldonk. Interesse was er vanuit diverse omliggende dorpen en zelfs vanuit een professioneel, landelijk magazine: Gastvrije Zorg, Informatieplatform voor professionals die er een heel artikel aan wijden. Waarom lukt dat in Keldonk wel en elders niet. Als je de gasten vraagt, krijg je steevast als antwoordt: het is gezellig…… en dan een tijdje later, en het is nog lekker ook. Je bent er onder de mensen, mensen die je kent, maar anders niet zomaar ergens treft. Je hebt een “andere Proat”. Vooral het leeftijdverschil van de jongste en de oudste gast maakt dit bijzonder.

Het Eetpunt wordt financieel door Ons Welzijn, wat in de begin jaren Vivaan was, geregeld. Maar de vrijwilligers doen het werk. Een coördinatieteam, bestaande uit Joke, Annie en Jorita zorgen voor alles en de ca. 25 vrijwilligers zorgen bij toerbeurt voor het opscheppen en serveren van de gerechten. En als je zelf niet in de gelegenheid bent om naar het Eetpunt te komen, dan zijn er 2 chauffeurs die je ophalen en thuisbrengen.

Januari 2020, 10 jaar Eetpunt Keldonk. De maand januari 2020 is voor het Eetpunt Keldonk een feestmaand. Aanvullend aan de lekkere gerechten van Verzorgingshuis Sint Jan worden er door ons team extraatjes voorgezet, waarmee het 10-jarige bestaan wordt gevierd. Door de gasten wordt dit bijzonder gewaardeerd. Voor de vrijwilligers is er een ‘high-thea’ georganiseerd, 28 vrijwilligers totaal, die het Eetpunt Keldonk mogelijk maken. Ons Welzijn en de dorpsraad zijn deze vrijwilligers dankbaar voor wat zij samen mogelijk maken in Keldonk.

Op deze middag heeft het Eetpunt Keldonk op gepaste wijze afscheid genomen van Jo en Noud Relou en Willie van der Walle. Jo is, als lid van de commissie MFC, mede oprichtster van het Eetpunt Keldonk. Noud en Willie zijn jarenlang taxi-chauffeur geweest.

Jo, Noud en Willie, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het succesvolle Eetpunt Keldonk.

Wilt u ook eens komen “proeven” van de sfeer van het Eetpunt, kom dan een keer naar ’t Span. Hetzij op vrijdagmiddag of op de woensdagavond (1e vd maand) en kijk in de agenda voor de data of klik hier voor meer info.

Werkgroep Eetpunt Keldonk


Het Keldonks Journaal zou het Keldonks Journaal niet zijn als zij geen leuk filmpje gemaakt hadden van het jubileum. Klik hier om het te bekijken.