Buurtvereniging Dûn Auwe Mèrge

De Morgenstraat en de Oudestraat vormen samen de Buurtvereniging Dûn Auwe Mèrge. Alle informatie over deze buurtvereniging vindt u op deze pagina.


Buurtvereniging Dûn Auwe Mèrge 

logo auwe merge 

Secretariaat
Monique van den Elsen

Oudestraat 17
5469 GE  Keldonk

Telefoon: 0413-289893
E-mailadres: dunauwemerge@gmail.com
Internet: www.keldonk.nl/dunauwemerge


Algemene informatie
Dûn Auwe Mèrge is 11 mei 1979 officieel opgericht om het woon- en leefklimaat in de buurt te bevorderen. Als je nog geen lid bent van de Buurtvereniging, maar je wilt wel graag lid worden, dan kun je je aanmelden bij een van de bestuursleden.


Dat is toch een kaart waard…
Jolanda Kuijpers zorgt ervoor dat, waar nodig, bij mensen een kaartje wordt bezorgd. Dit kan echter niet zonder de hulp van buurtbewoners. Dus als je weet dat iemand uit de buurt ziek is, een jubileum heeft of er iets anders aan de hand is wat een kaartje verdient, laat dit dan even aan Jolanda weten.

 


Jolanda Kuijpers

Oudestraat 9
5469 GE  Keldonk

Telefoon: 0413-212391
E-mailadres: p-kuijperskeldonk@home.nlFoto's