Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is een actieve vereniging van/voor vrouwen van alle leeftijden in het mooie dorp Keldonk. We organiseren tal van activiteiten over het hele jaar, waar ieder lid vrij is om aan deel te nemen. Bijvoorbeeld: lezingen, informatieve bijeenkomsten, fietstochten, wandelingen, spelletjesavonden, creatieve activiteiten, uitstapjes en excursies. Leuk als je erbij bent, maar geen enkele verplichting dus.

Doel en Pijlers
Samen op een gezellige, leuke, laagdrempelige en vrijblijvende wijze met elkaar verbonden en in contact zijn, dat is ons doel. Verbondenheid en vriendschappelijke contacten zijn de pijlers van onze vereniging.

Contactpersoon
Myra van Zutphen: 06-53351014

Secretariaat
Jeannette van den Bogaard
Antoniusstraat 12
5469 EW  Keldonk
Email: vrouwenvannu.keldonk@gmail.com
Internet : www.vrouwenvannu.nl/keldonk

Bestuur
Ardy Leenders
Cindy Paauwe
Jeannette van den Bogaard
Marijke Heijkoop
Myra van Zutphen (voorzitter)