BIN-netwerk Keldonk

Buurt Informatie Netwerk Keldonk
Het Buurt Informatie Netwerk is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente. 
Het doel is om de veiligheid in Keldonk te verbeteren.

Het project draagt bij tot:
- het verhogen van de algemene veiligheidsgevoelens;
- het bevorderen van de sociale controle;
- het verspreiden van de preventiegedachte;

De dorpsraad heeft het initiatief genomen om in navolging van de omliggende dorpen, ook in Keldonk het BIN op te gaan zetten.

Wat vragen we van buurtbewoners?
Aan buurtbewoners wordt nadrukkelijk gevraagd om opmerkzaam en waakzaam te zijn en ieder verdacht feit, persoon of voertuig op te merken. Deze gegevens worden gemeld bij de politie waarna deze actie kan ondernemen.

Er komt iedere maand  een nieuwe nieuwsbrief uit van onze wijkagent Johan Welboren.
Kijk hiervoor op de hiernaast weergegeven pagina Laatste BIN berichten.

Straatcoördinatoren
Die nieuwsbrief wordt ook verspreid onder de straatcoördinatoren die het contactpersoon zijn van je straat/buurt. Een overzicht wordt weergegeven op de pagina BIN Straatcoördinatoren.

WhatsAppgroep buurtwacht
In verschillende straten/buurten in Keldonk is een WhatsAppgroep buurtwacht opgezet. Hierbij kunnen buurtbewoners elkaar via een bericht waarschuwen als ze verdachte personen in de straat zien.
Ze kunnen bijvoorbeeld snel een signalement van de inbreker verspreiden.


Foto's