Website Keldonk.nl - Ons durpke

Start website Keldonk.nl
Op 7 januari 2005 begon Theo Jans met de site www.keldonk.nl. Deze website werd toen tijdens de eerste zittingsavond van de C.V. De Paplippels aan het publiek gepresenteerd. Na zes jaar waren er al meer dan 650.000 bezoekers geweest op deze populaire Keldonkse site.

Op 10 september 2011 heeft Theo Jans de website overgedragen aan de Dorpsraad en is Keldonk.nl, met beschikbaar gestelde webtechnologie van de gemeente Veghel, in deze huidige vorm gestart. Maandag 12 september is deze online gegaan. Zie hiernaast voor het nieuwsbericht wat daarbij hoort.

De website Keldonk.nl zoals deze toen door Theo Jans beheerd werd.
Jarenlang een "eigen en vertrouwd gezicht" van Keldonk.nl
website keldonk oud

Waarom nieuwe website?
Al die jaren heeft Theo zich ingezet om de site gevuld en actueel te houden. In die tijd zijn regelmatig gesprekken gevoerd tussen Theo en de dorspraad over steun en ondersteuning.
Vorig jaar werd vanuit de gemeente een nieuwe webtechnologie beschikbaar gesteld aan alle dorps- en wijkraden. Een technologie die vele nieuwe mogelijkheden biedt, maar die tevens zeer gebruiksvriendelijk is. De dorpsraad is daarmee met Theo in overleg gegaan want een extra site naast keldonk.nl was geen optie. Het voorstel was dat Theo gebruik zou gaan maken van de nieuwe webtechnologie. In overleg is toen besloten om deze nieuwe site geheel door de dorpsraad te laten beheren.
Daarvoor is een aparte werkgroep opgericht; Webteam Keldonk.nl. Onder leiding van Wilma van Hout is de nieuwe site vorm gegeven en gevuld. Samen met de andere dorps- en wijkraden en Vivaan zal het webteam ook de innovaties op het gebied van webtechnologie volgen en wanneer nodig in de site verwerken.

Vooral DOOR Keldonk.
Een mooie mogelijkheid van die nieuwe webtechnologie is dat verenigingen, middels een aan te melden contactpersoon, zelf het beheer kunnen uitvoeren over hun deel van de site. Het beheren is niet complexer dan Word en inloggen met een persoonlijk code geeft extra mogelijkheden voor de betreffende groep. Zo kan bijvoorbeeld de mededelingen vanuit een vereniging alleen beschikbaar gemaakt worden voor diens leden.

Zo wordt deze keldonk.nl een site met een compleet nieuw uiterlijk, maar met dezelfde inhoud! Het blijft een site van en voor Keldonk, maar nu nog meer vooral ook door Keldonk. Het is aan alle Keldonkenaren om met jullie berichten, verslagen en foto's de site actueel te houden.
Wanneer u uw bijdrage wilt doen, bijvoorbeeld als contactpersoon of reporter, neem dan contact op via het vertrouwde adres info@keldonk.nl of middels een van de adressen op de contact-pagina van deze site.

Veel plezier op deze nieuwe site.

Film: Theo neemt afscheid van keldonk.nl